tępienie insektów, gryzoni, szczurów, myszy, karaluchów, robactwa
  

Przeprowadzane przez nas zabiegi są zgodne z wymogami
unijnymi systemów G.H.P (Dobra Praktyka Higieniczna),
G.M.P (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz H.A.C.C.P
( Hazard Analisys Critical Control Points).


  więcej        zobacz certyfikaty


Zwalczanie owadów latających i biega-jących : muchy, komary, osy, szerszenie, mkliki, karaluchy, pchły, pluskwy

  więcej

Odkażanie - niszczenie drobnoustrojów : bakterie, wirusy, grzyby i ich form przetwornikowych poprzez promienio-wanie UV, metodami chemicznymi

  więcej

Zwalczanie gryzoni : szczurów, myszy, nornic i karczo-wników, zabezpie-czanie obiektów przed ingerencją gryzoni z zewnątrz (tworzenie 2-3 barier karmników deratyzacyjnych).

  więcej